Veranderen van gedrag is dat eigenlijk mogelijk?

Is gedragsverandering eigenlijk mogelijk? Deze vraag kwam in me op toen ik naar het opvoedingsprogramma keek waarin Jo Frost chaotische gezinnen transformeert. Telkens wanneer ze naar het volgende gezin gaat, is het vorige gezin veranderd. Er is structuur en tijd voor belangrijke gezinsmomenten. Hoe ervaar jij op dit moment jouw eigen leven? Is het vergelijkbaar met het opvoedingsprogramma of heb je alles keurig op orde? Maar stel dat je eigenlijk iets wilt verbeteren aan jouw levensstijl, zelfs al is het maar een klein detail dat jouw kwaliteit van leven sterk kan verbeteren. Hoe pak je dat dan aan?

Maak een besluitenlijst! Noteer daarop wat jij besluit. Je neemt de hele dag door al besluiten, alleen schrijf je ze nooit op. Wat besluit je eigenlijk de hele dag? Meestal gaat het zo automatisch dat je je er niet bewust van bent. Word je bewust van jouw besluiten en schrijf er een paar op, bijvoorbeeld drie besluiten die, als ze werkelijkheid worden in jouw wereld, een enorme vooruitgang betekenen.

Stel je nu levendig voor hoe je je voelt als al deze besluiten werkelijkheid zijn. Waar ben je en met wie? Waar woon je en hoeveel geld heb je tot je beschikking? Fantaseer er levendig op los en probeer je voorstelling te laten doordringen met gevoel. Hoe beter je dit doet, hoe meer je voelt of dit is wat je werkelijk wilt. Op basis van deze voorstelling kun je nu jouw besluit aanpassen of intact laten.

Mensen willen vaak veel dingen, maar zijn we ook bereid er alles voor te doen wat mogelijk is om ze te bereiken? Als je bijvoorbeeld een goede conditie wilt hebben, ben je dan bereid om veel te sporten? Grappig genoeg willen veel mensen wel een betere conditie, maar meer sporten lijkt te veel gevraagd. Kijk maar eens om je heen. Mensen zijn vaak ontevreden en willen iets anders, maar ze hebben er niet genoeg voor over om hun gedrag te veranderen. Het resultaat is dan ook vaak dat er niets verandert. Gek, hè?

Natuurlijk niet. Brengt wat je de hele dag doet je werkelijk verder in het leven? Wat je nu de hele dag doet, brengt je op weg naar de resultaten van jouw besluiten. Is er niets meer aan te doen? Verander dan direct jouw dagelijkse routine. Pak het anders aan, verander je gewoontes en doe wat jij denkt dat past bij de besluiten die je hebt genomen.

Afvallen blijkt een doel te zijn dat veel mensen tegenwoordig hebben. Stel dat iemand tegen je zegt dat er nu echt wat kilo’s af moeten. Kijk dan simpelweg naar het eetgedrag van die persoon. Je ziet meteen of het slechts een toekomstige wens is of dat die persoon er al volledig voor gaat. Aan iemands dagelijkse routine kun je perfect zien waar diegene naartoe wil. Wat is jouw dagelijkse routine? Helpt dit automatische gedrag je op weg naar waar je wilt zijn of werkt het juist tegen?